Privacy

In overeenstemming met de privacywetgeving respecteren we ten volle uw privacy.

Op de website

Bij uw bezoek aan onze webpagina’s worden enkele algemene gegevens automatisch verzameld. Meer bepaald gaat het hier om:

  • uw IP-adres op het moment van uw bezoek
  • de pagina’s die u bezoekt op onze webserver

Deze gegevens dienen enkel voor intern gebruik om de werking van onze website te evalueren. Deze gegevens worden maandelijks verwerkt en verwijderd.

Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Hebt u nog vragen over uw privacy? privacy@psc-elsene.be


Aan de gebruikers van onze voorzieningen

Wij vragen en bewaren slechts een beperkt aantal gegevens over u, die te maken hebben met uw behandeling, de facturatie naar u en de mutualiteit en enkele verplichte statistische gegevens voor de overheid.

De gegevens worden slechts bewaard zo lang dat nodig is voor uw behandeling of opgelegd wordt door de wet. Zo wordt bijvoorbeeld uw medisch dossier maximaal 31 jaar bewaard na uw laatste contact met ons centrum.

Uw gegevens worden bewaard op de best mogelijke manier en worden enkel doorgegeven aan anderen indien de wet ons daartoe verplicht. Uw gegevens worden nooit naar het buitenland verplaatst.

Onze externe softwareleverancier kan, onder strikte voorwaarden, toegang hebben tot het elektronisch dossier om de software te optimaliseren.

Op eenvoudig verzoek kan u uw gegevens inkijken of laten verbeteren. Dit kan bij uw arts, via de sociale dienst, of op het adres onderaan.

Wij houden ons strikt aan de wet en in het bijzonder aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hebt u nog vragen over uw privacy? privacy@psc-elsene.be