Missie

Waarvoor staan we?

Het Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius te Elsene is een kleinschalige, omvattende rehabilitatiesetting voor volwassenen met een psychotische problematiek. Als Nederlandstalig initiatief, in een overwegend Franstalige grootstad, bieden wij kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg voor deze welomschreven, maatschappelijk kwetsbare groep.

Het centrum wil actief bijdragen tot positieve beeldvorming naar de maatschappij en medewerkers stimuleren om mee te werken aan ons specifieke project. Een mensgerichte visie met openheid en respect voor ieders levensbeschouwing is de basis voor omgang met patiënten, familie en medewerkers.

Visie

Waarvoor gaan we?

Ons zorgaanbod is gebaseerd op het model van de psychosociale rehabilitatie, waarin zorg op maat en continuiteit van zorg centraal staan. Onze visie op een kwaliteitsvolle vertolking van dit model is samen te vatten in 3 x N: Niet-behandelgericht, Noodspecificiteit en Netwerk.

De kleinschaligheid bevordert de huiselijke sfeer van het centrum en ook de wendbaarheid, waardoor ruimte is voor innoverende initiatieven. Ons patiëntveiligheidsbeleid is erop gericht om risico's en ongewenste uitkomsten voor patiënten te voorkomen of te reduceren.

Op middellange termijn willen we de expertise, opgebouwd in ons eigen netwerk, integreren in het landschap van de Brusselse geestelijke gezondheidszorg. We willen deskundige zorg bieden voor deze specifieke doelgroep, in een steeds veranderende context en inspelend op maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties.

PSC Opdrachtsverklaring
PSC Opdrachtsverklaring