Patiëntveiligheid

Ons patiëntveiligheidsbeleid is er op gericht om risico's en ongewenste uitkomsten voor patiënten te voorkomen of te beperken. Om dit zo goed mogelijk te realiseren voorziet ons veiligheidsbeleid in een meldingssysteem van (bijna)-incidenten. Dit zijn gebeurtenissen met een (mogelijk) schadelijk gevolg voor de patiënt. We vinden het analyseren van de (bijna)-incidenten minstens zo belangrijk als het melden zelf zodat herhaling kan worden tegengegaan of voorkomen.

PSC Patientveiligheid