Patiëntveiligheid

Ons patiëntveiligheidsbeleid is er op gericht om risico's en ongewenste uitkomsten voor patiënten te voorkomen of te beperken. Om dit zo goed mogelijk te realiseren voorziet ons veiligheidsbeleid in een meldingssysteem van (bijna)-incidenten. Dit zijn gebeurtenissen met een (mogelijk) schadelijk gevolg voor de patiënt. We vinden het analyseren van de (bijna)-incidenten minstens zo belangrijk als het melden zelf zodat herhaling kan worden tegengegaan of voorkomen.

Resultaten VIP2 GGZ 2017

A. Inzet ervaringsdeskundigen

In onze organisatie met 40.13 FTE medewerkers kunnen we in totaal rekenen op 9 ervaringsdeskundigen die hun specifieke ervaringen aanwenden richting de bejegening en begeleiding van patiënten enerzijds en richting beleid en management anderzijds (o.a. werkgroep positieve beeldvorming, patiëntenparticipatie, forumvergadering, …). 2 ervaringsdeskundigen op individueel niveau, 8 ervaringsdeskundigen op procesniveau, 1 iemand op beleidsniveau.

B. Suïceidepreventiebeleid

Onze organisatie scoort 6/10; met andere woorden zijn er 4 werkpunten waar we het komende jaar aan zullen werken.

C. Volledigheid van geneesmiddelenvoorschrift

Onze organisatie scoort hierop 100%.

Voor meer info: Kristof Tant, kwaliteitscoördinator
PSC Patientveiligheid