Inspectieverslagen rond suicidepreventie 2022-2023

Inspectieverslagen rond suicidepreventie 2022-2023

Op deze pagina kan u de verslagen rond suÏcidepreventie terugvinden die hebben plaatsgevonden tijdens 2022 en 2023

Termijnbepaling inspectie suÏcidepreventie

Opvolgingspunten rond suÏcidepreventie

Feedbacknota 1: inspectie suÏcidepreventie

Feedbacknota 2: inspectie suÏcidepreventie