Familie

We vinden het belangrijk om de familie van onze patiënten in de mate van het mogelijke te betrekken in hun behandeling. Niet alleen omdat ze een belangrijke factor in de omgeving van de patiënt zijn, maar ook omdat we tegemoet willen komen aan hun vragen en noden.
‘In de mate van het mogelijke’ betekent hierbij niets anders dan dat we dit slechts kunnen met respect voor de rechten en de belangen van de patiënt. Dit impliceert de expliciete toelating van de patiënt en het voortdurend in rekening brengen van de mogelijks negatieve impact op onze vertrouwensband met de patiënt.
‘In de mate van het mogelijke’ betekent ook dat we maar al te goed beseffen dat de kloof tussen de noden en verwachtingen van naasten en wat we daarvan kunnen inlossen groot kan blijven.

Onze familiewerking omvat twee luiken. Het eerste betreft de familiegesprekken met medewerkers van het behandelend team. Het tweede betreft de organisatie van twee familieavonden per jaar.

Familiegesprekken

In het begin van elke nieuwe opname, vragen we de patiënt de toestemming om een familiegesprek te mogen organiseren.
Bedoeling daarvan is de eigenheid van onze werking toe te lichten, maar ook ruimte te laten voor vragen met betrekking tot ons centrum, tot de behandeling van hun familielid of andere bedenkingen. We zien het als een eerste, drempelverlagend contact met de familie van waaruit desgewenst een verder gezette samenwerking kan tot stand komen.
Indien dit door alle partijen gewenst wordt, kunnen er verder bijkomende familiegesprekken plaatsvinden.

Familieavond

Twee keer per jaar organiseren we een familieavond rond een thema dat verband houdt met onze werking waarbij we de focus leggen op de positieve verhalen. De organisatie van deze avonden wordt mede door ervaringsdeskundigen vorm gegeven.

Familieleden worden persoonlijk uitgenodigd. Na het inhoudelijk, thematisch luik volgt een receptie waarop zowel personeel als patiënten aanwezig zijn. De familieavonden zijn op die manier meteen ook een gelegenheid om zowel andere families als personeelsleden te ontmoeten in een minder formeel kader. Zo kan u ook kennis te maken met de verschillende werkingen binnen het centrum en andere patiënten.

Verdere ondersteuning

We beschikken in het PSC over een werkboek voor familieleden van mensen met een psychotische gevoeligheid. Dit boekje staat ter beschikking van de families en kan u telefonisch of via mail aan Mart Verschueren aanvragen.

Wenst u naast ons aanbod verder ondersteund te worden of in contact te komen met andere families van wie hun familielid kampt met een psychische kwetsbaarheid, kunnen we u de volgende organisaties warm aanbevelen.

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met een psychische kwetsbaarheid. Op hun website vindt u alle nodige informatie over hun werking en activiteiten.

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid is een vzw die de belangen behartigt van families van personen die te maken krijgen met psychische moeilijkheden. Zij geven tevens informatie over de verschillende initiatieven die bestaan ter ondersteuning van de familie. Op hun website kan u hun gegevens terugvinden.